Nieuws

BTW.jpg
Facturen en de BTW

Als ondernemer heeft u te maken met de regelgeving van de omzetbelasting. Binnen de omzetbelasting zijn er regels van toepassing waaraan een factuur m…

fiets van de zaak.jpg
Fiets van de zaak

Als werkgever kunt u werknemers een fiets vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen. Bij het vergoeden of verstrekken van een fiets van de …

no risk.jpg
De no-risk polis

Werkgevers hebben vaak schrik om werknemers in dienst nemen te nemen met een ziekte of handicap. Dit in verband met kortdurend en langdurend ziektever…

Kerstpakket.jpg
Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Veel bedrijven maken niet volledig gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. U kunt bijvoorbeeld ook de kerstpakketten voor uw werknemers …

Wet-excessief-lenen.jpg
Wetsvoorstel excessieve leningen

Vanaf 2023 is het wetsvoorstel excessieve leningen van start gegaan. Dit houdt in dat het niet is toegestaan dat u een schuld hoger dan € 700.000,- he…

proefplaatsing-uwv.jpg
Proefplaatsing

Een proefplaatsing is bedoeld om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Voorwaarde voor het aangaan van een proefplaatsing is dat u…

btw-verleggen-op-factuur.jpg
BTW verleggen

Als u goederen levert of diensten verricht, bent u als ondernemer daarover in principe BTW verschuldigd. In sommige gevallen dient de afnemer van het …

duurzaam_ondernemen.jpg
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is het ondernemen van nu!

Ondernemers wensen graag een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Eveneens vinden medewerkers, …

Loonadministratie.jpg
Loonadministratie

De belangrijkste vragen die u kunt stellen bij uw loonadministratie zijn: waar moet u rekening mee houden bij het uitbesteden van uw loonadministratie…

Belastingrente vpb.jpg
Belastingrente Vennootschapsbelasting (VPB)

Per 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) verhoogd naar 8% in
plaats van 4%. U betaalt belastingrente als de Belast…

Personeelsdossier.jpg
AD-Vi is een NOAB-kantoor

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Het is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingad…

amy-hirschi-K0c8ko3e6AA-unsplash.jpg
Online samenwerken met AD-Vi als boekhouder: wat levert het op?

Digitaal bonnen en facturen aanleveren en online documenten accorderen: als ondernemer kunt u tijd besparen én efficiënter werken door online samen te…

Schermafbeelding 2022-07-27 om 10.10.29.png
Faillissement van een onderneming

Als een onderneming failliet wordt verklaard, is een onderneming niet meer in staat haar openstaande schulden te betalen. De onderneming kan dan niet …

2016-08-18-430486-1.jpg
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Per 1 januari 2024 zal de vrijstelling zelfs helemaal…

energielabel-bedrijfspand.jpg
Energielabel C-plicht voor bedrijfspand

Vanaf 1 januari 2023 mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, volgens de wet niet meer word…

Rechtsvorm onderneming.jpg
Keuze rechtsvorm bij start onderneming

Als startende ondernemer dient u veel keuzes te maken. Een daarvan is de rechtsvorm van de onderneming. Gaat u de onderneming voeren in de vorm van ee…

Schenken.jpg
Schenken bij leven is belasting besparen

‘Estate planning’ is uw vermogen op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier over te dragen aan erfgenamen. Een onderdeel van estate planning is …

Loonadministratie Veldhoven.jpg
Bijtelling voor privégebruik bestelauto

Ook voor het rijden in een bestelauto geldt een bijtelling voor privégebruik. Indien uw werknemer niet privé rijdt met de bestelauto, dan zijn er meer…

Gemengde kosten inkomstenbelasting.jpg
Gemengde kosten inkomstenbelasting

Naast de categorie zakelijke kosten en privékosten, bestaat er ook nog een andere categorie: de gemengde kosten. Dit zijn kosten die u als ondernemer …

Ondernemer voor de inkomstenbelasting.jpg
Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u ondernemer voor inkomstenbelasting bent, heeft dit fiscale voordelen. U komt in aanmerking voor de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftr…

Verklaring bestelauto.jpg
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Als uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk gebruikt, kunt u als ondernemer de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto …

Werkkleding.jpg
Werkkleding

Als uw werknemers werkkleding dragen, kan dit aangemerkt worden als fiscale werkkleding. Om de werkkleding onbelast ter beschikking te kunnen stellen,…

Advies ZZP.jpg
Arbeidsrelaties zzp

Vanaf 1 mei 2016 moet de wet DBA opdrachtgevers en zzp’ers duidelijkheid geven over de onderlinge arbeidsrelatie. Bij de wet DBA staan de arbeidsrelat…

Administratiekantoor Veldhoven.jpg
Investeringsaftrek nader uitgelegd

Gaat u als ondernemer investeren? Maak dan gebruik van de investeringsaftrek! Met de investeringsaftrek verlaagt u de fiscale winst.

clique-studios-Qr-7vwzI6uk-unsplash.jpg
Fiets van de zaak

De regels rondom de fiets van de zaak zijn aangepast. Voor een fiets van de zaak geldt een forfaitaire bijtelling van 7%. De fiets van de zaak mag doo…

rawpixel-741658-unsplash.jpg
Aftrekposten inkomstenbelasting ZZP

ZZP-ers kunnen gebruik maken van verschillende aftrekposten in de inkomstenbelasting. Naast de aftrek van bepaalde kosten, kunt u als ZZP gebruik make…

RI-E.jpg
RI&E

Op dit moment worden er meer controles gedaan door de inspectie SZW. Het aantal arbeidsongevallen is vorig jaar opnieuw gestegen. Een belangrijke oorz…

Heeft u meewerkende kinderen.jpg
Heeft u meewerkende kinderen?

Indien u kinderen heeft, die meewerken in uw onderneming, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties en/of als bijbaantje, dan kunt u gebruik maken van een …

Een zieke medewerkers_ wat nu..jpg
Een zieke medewerker, wat nu?

Voor zowel medewerkers, alsook voor ondernemers is het vervelend wanneer een medewerker langdurig ziek is. Indien een zieke medewerker in loondienst i…

rawpixel-741658-unsplash.jpg
Thuiswerken

Als DGA zijnde werkt u waarschijnlijk veel vanuit huis. Thuiswerken kan fiscale gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en loonbelasting.

Online boekhouding Veldhoven.jpg
Bewaarplicht boekhouding

U heeft de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren.

money-4431341__340 (1).jpg
Financiële administratie uitbesteden

Ons administratiekantoor Veldhoven wordt regelmatig gevraagd voor het uitbesteden financiële administratie. Het uitbesteden van uw administratie kan u…

inkomen-ouders10092018.jpg
Middeling

Heeft u een wisselend inkomen? Denk aan de middeling!

Indien u een sterk wisselend inkomen heeft gehad, dan komt u wellicht voor middeling in aanmerk…

Personeelsdossier.jpg
De personeelsadministratie

Het bewaren van gegevens van uw werknemers is noodzakelijk om onder andere de belastingdienst de mogelijkheid te geven tot controle of u voldoet aan d…

salarisadministratie-loonadvies.jpg
Hogere ww-tarief voor flexwerkers

Voor flexwerkers gaat u per 1 januari 2020 een hogere ww-tarief betalen.
Werkt u veel met flexwerkers, dan gaat u in 2020 meer ww-premies betalen. Lee…