Nieuws

#
Tarief vennootschapsbelasting

Vanaf 2023 betaalt u als ondernemer sneller het hoge tarief in de vennootschapsbelasting over uw winst. Het lage tarief geldt nog maar tot een winst v…

#
Wetsvoorstel excessieve leningen

Vanaf 2023 is het wetsvoorstel excessieve leningen van start gegaan. Dit houdt in dat het niet is toegestaan dat u een schuld hoger dan € 700.000,- he…

#
Proefplaatsing

Een proefplaatsing is bedoeld om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Voorwaarde voor het aangaan van een proefplaatsing is dat u…

#
BTW verleggen

Als u goederen levert of diensten verricht, bent u als ondernemer daarover in principe BTW verschuldigd. In sommige gevallen dient de afnemer van het …

#
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Per 1 januari 2024 zal de vrijstelling zelfs helemaal…

#
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is het ondernemen van nu!

Ondernemers wensen graag een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Eveneens vinden medewerkers, …

#
Loonadministratie

De belangrijkste vragen die u kunt stellen bij uw loonadministratie zijn: waar moet u rekening mee houden bij het uitbesteden van uw loonadministratie…

#
Belastingrente Vennootschapsbelasting (VPB)

Per 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) verhoogd naar 8% in
plaats van 4%. U betaalt belastingrente als de Belast…

#
AD-Vi is een NOAB-kantoor

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Het is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingad…

#
Online samenwerken met AD-Vi als boekhouder: wat levert het op?

Digitaal bonnen en facturen aanleveren en online documenten accorderen: als ondernemer kunt u tijd besparen én efficiënter werken door online samen te…

#
Scholingsbudget (STAP-budget)

Als een onderneming failliet wordt verklaard, is een onderneming niet meer in staat haar openstaande schulden te betalen. De onderneming kan dan niet …

#
Faillissement van een onderneming

Als een onderneming failliet wordt verklaard, is een onderneming niet meer in staat haar openstaande schulden te betalen. De onderneming kan dan niet …

#
Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Per 1 januari 2024 zal de vrijstelling zelfs helemaal…

#
Energielabel C-plicht voor bedrijfspand

Vanaf 1 januari 2023 mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, volgens de wet niet meer word…

#
Gebruikelijk loon DGA € 48.000

Het bedrag voor het zogenoemde gebruikelijk loon voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 48.000.

#
Keuze rechtsvorm bij start onderneming

Als startende ondernemer dient u veel keuzes te maken. Een daarvan is de rechtsvorm van de onderneming. Gaat u de onderneming voeren in de vorm van ee…

#
Schenken bij leven is belasting besparen

‘Estate planning’ is uw vermogen op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier over te dragen aan erfgenamen. Een onderdeel van estate planning is …

#
Bijtelling voor privégebruik bestelauto

Ook voor het rijden in een bestelauto geldt een bijtelling voor privégebruik. Indien uw werknemer niet privé rijdt met de bestelauto, dan zijn er meer…

#
Gemengde kosten inkomstenbelasting

Naast de categorie zakelijke kosten en privékosten, bestaat er ook nog een andere categorie: de gemengde kosten. Dit zijn kosten die u als ondernemer …

#
Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u ondernemer voor inkomstenbelasting bent, heeft dit fiscale voordelen. U komt in aanmerking voor de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftr…

#
Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Als uw werknemer de bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk gebruikt, kunt u als ondernemer de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto …

#
Werkkleding

Als uw werknemers werkkleding dragen, kan dit aangemerkt worden als fiscale werkkleding. Om de werkkleding onbelast ter beschikking te kunnen stellen,…

#
Willekeurige afschrijving startende ondernemer

De willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is bedoeld voor ondernemers die recht hebben op de startersaftrek. U kunt per kalenderjaar afs…

#
Versoepeling kleineondernemersregeling (KOR) doorgevoerd

Btw-ondernemers met een jaaromzet lager dan € 20.000,- kunnen gebruik maken van de kleineondernemersregeling door zich aan te melden bij de belastingd…

#
Arbeidsrelaties zzp

Vanaf 1 mei 2016 moet de wet DBA opdrachtgevers en zzp’ers duidelijkheid geven over de onderlinge arbeidsrelatie. Bij de wet DBA staan de arbeidsrelat…

#
Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Als ondernemer kunt u extra aftrek krijgen. Hieronder valt ook de zelfstandigenaftrek. Om hiervoor
in aanmerking te komen, moet u ondernemer zijn en v…

#
Investeringsaftrek nader uitgelegd

Gaat u als ondernemer investeren? Maak dan gebruik van de investeringsaftrek! Met de investeringsaftrek verlaagt u de fiscale winst.

#
Thuiswerkvergoeding voor werknemers

In verband met de maatregelen rondom het Corona virus wordt er momenteel veel vanuit huis gewerkt. Als werkgever bent u niet wettelijke verplicht de …

#
Fiets van de zaak

De regels rondom de fiets van de zaak zijn aangepast. Voor een fiets van de zaak geldt een forfaitaire bijtelling van 7%. De fiets van de zaak mag doo…

#
Aftrekposten inkomstenbelasting ZZP

ZZP-ers kunnen gebruik maken van verschillende aftrekposten in de inkomstenbelasting. Naast de aftrek van bepaalde kosten, kunt u als ZZP gebruik make…

#
Vrije ruimte WKR 2020

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, is de vrije ruimte van de WKR naar 3% verhoogd over de eerste €400.000,- van de…

#
RI&E

Op dit moment worden er meer controles gedaan door de inspectie SZW. Het aantal arbeidsongevallen is vorig jaar opnieuw gestegen. Een belangrijke oorz…

#
Heeft u meewerkende kinderen?

Indien u kinderen heeft, die meewerken in uw onderneming, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties en/of als bijbaantje, dan kunt u gebruik maken van een …

#
Een zieke medewerker, wat nu?

Voor zowel medewerkers, alsook voor ondernemers is het vervelend wanneer een medewerker langdurig ziek is. Indien een zieke medewerker in loondienst i…

#
Geschenken van de werkgever

Wanneer mag u als werkgever uw werknemer onbelast schenken. Ons fiscaal adviesbureau kan u hierbij helpen.

#
Energielabel kantoorpanden

Alle kantoren groter dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Kantoren met label D t/m G mogen daarna niet meer gebruikt w…

#
Thuiswerken

Als DGA zijnde werkt u waarschijnlijk veel vanuit huis. Thuiswerken kan fiscale gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en loonbelasting.

#
Bewaarplicht boekhouding

U heeft de wettelijke plicht om de Belastingdienst de mogelijkheid te bieden om de administratie tot zeven jaar terug te kunnen controleren.

#
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 treedt de wet arbeidsmarkt in balans in werking (WAB).

#
Financiële administratie uitbesteden

Ons administratiekantoor Veldhoven wordt regelmatig gevraagd voor het uitbesteden financiële administratie. Het uitbesteden van uw administratie kan u…

#
Middeling

Heeft u een wisselend inkomen? Denk aan de middeling!

Indien u een sterk wisselend inkomen heeft gehad, dan komt u wellicht voor middeling in aanmerk…

#
De nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR)

Per 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling voor de btw in werking getreden.

#
Profiteren van een meewerkende partner

Indien uw partner meewerkt in uw onderneming kunt u mogelijk profiteren van de meewerkaftrek.

#
De personeelsadministratie

Het bewaren van gegevens van uw werknemers is noodzakelijk om onder andere de belastingdienst de mogelijkheid te geven tot controle of u voldoet aan d…

#
Hogere ww-tarief voor flexwerkers

Voor flexwerkers gaat u per 1 januari 2020 een hogere ww-tarief betalen.
Werkt u veel met flexwerkers, dan gaat u in 2020 meer ww-premies betalen. Lee…