#

Vijf weken vaderschapsverlof

Per 1 januari 2019 krijgen werknemers recht op vijf dagen betaald kraamverlof na de bevalling van hun partner. In 2020 wordt het vaderschapsverlof uitgebreid naar vijf weken boven op de vijf dagen.

U moet tijdens de vijf dagen verlof het loon volledig uit betalen. 
 

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers de kans om vijf aanvullende weken vaderschapsverlof op te nemen. Dit deel van het verlof wordt wel betaald door het UWV. Het UWV verstrekt hiervoor een uitkering, die 70% van het dagloon bedraagt. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen.