energielabel-bedrijfspand.jpg

Energielabel C-plicht voor bedrijfspand

Vanaf 1 januari 2023 mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, volgens de wet niet meer worden gebruikt.

 

Niet ieder kantoor hoeft echter aan de verplichting van energielabel C te voldoen. Uitzondering hierop zijn:

  • Bedrijfspanden waarvan minder dan 50% van het gebruiksoppervlak een functie als kantoor heeft.

  • Monumenten.

  • Panden die binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd worden.

 

Handhaving

Het energielabel is op te vragen via RVO. Het register van energielabels staat op ep-online.nl. Let op: indien uw organisatie verbeteringen heeft uitgevoerd die voor een energiezuinig(er) pand zorgen, is een aanvraag voor een nieuw label nodig. Er ontstaat niet automatisch een nieuw energielabel nadat u verbeteringen heeft uitgevoerd. Vergeet dus een juiste registratie niet, want het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hierop handhaven.

 

Voor diverse energiebesparende maatregelen zijn subsidiemogelijkheden.