#

Gebruikelijk loon DGA € 48.000

Gebruikelijk loon DGA € 48.000

 

Het bedrag voor het zogenoemde gebruikelijk loon voor directeuren-grootaandeelhouders (dga) is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 48.000.

 

Minimaal

Deze € 48.000 is het minimale bedrag dat een directeur-grootaandeelhouder in de loonheffingen moet betrekken, of hij het nu ontvangt of niet. Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn. Er moet worden uitgaan van het hoogste bedrag van de volgende drie bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  • Het loon van de meestverdienende werknemer van uw organisatie of van een verbonden vennootschap;

  • € 48.000.

 

Ook indien een DGA minder parttime werkt, mag het loon niet zomaar lager vastgesteld worden.

 

Informeer wat voor u geldt bij ons kantoor loonadministratie Veldhoven.