Rechtsvorm onderneming.jpg

Keuze rechtsvorm bij start onderneming

Keuze rechtsvorm bij start onderneming

 

Als startende ondernemer dient u veel keuzes te maken. Een daarvan is de rechtsvorm van de onderneming. Gaat u de onderneming voeren in de vorm van een eenmanszaak, VOF of bijvoorbeeld de BV. 

 

Aansprakelijkheid

Met een eenmanszaak bent u zowel met uw privé als met uw zakelijk vermogen aansprakelijk. Dit is eveneens van toepassing bij een VOF. U bent dan ook privé aansprakelijk voor de gehele schuld van de VOF, ook als de schuld door een andere vennoot zijn gemaakt. Bij een BV bent u niet met uw privévermogen aansprakelijk, omdat de BV een rechtsvorm is. U kunt echter wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld in het geval van onbehoorlijk bestuur.

 

Belastingen

Zowel bij een eenmanszaak als bij de VOF wordt inkomstenbelasting betaald over winsten uit onderneming. Het tarief van de inkomstenbelasting kan oplopen tot 49,5% indien u hoge winsten behaalt. Een BV betaalt vennootschapsbelasting. Het tarief van de vennootschapsbelasting is 19% tot een winst van € 200.000,-. Daarboven is het tarief 25,8%. 

 

Bij een eenmanszaak of VOF heeft u recht op de ondernemersaftrek als u aan het urencriterium van 1.225 uren op jaarbasis voldoet. Het betreft dan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek voor startende ondernemers, eventuele startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek. U komt als ondernemer ook in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling van 14% van uw winst. Voor een BV gelden al deze vrijstellingen niet. Door de fiscale aftrekken te benutten, kunt u belasting besparen als startende ondernemer.

 

Bij een BV wordt eerst over de winst vennootschapsbelasting betaald. Resterende winsten kunnen aan de aandeelhouder worden uitgekeerd. Indien de aandeelhouder een privépersoon is, dient er dividendbelasting betaalt te worden.

 

Bij een BV dient u rekening te houden met de gebruikelijk-loonregeling. Dit houdt in dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor uzelf als aanmerkelijkbelanghouder, ongeacht of u dit loon ook daadwerkelijk ontvangt. Dit loon is het hoogste bedrag van:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

  • het loon van de meestverdienende werknemer van de BV; 

  • € 51.000,- 2023).

 

Naast de extra (notariële) kosten die de oprichting van een BV met zich meebrengt, zijn er ook jaarlijks terugkerende kosten. 

 

Geld dat u niet direct nodig heeft, kunt u in de BV laten. Hier kan belasting mee bespaard worden.

 

Laat u als startende ondernemer goed informeren door ons administratiekantoor in Veldhoven.