#

Versoepeling kleineondernemersregeling (KOR) doorgevoerd

Versoepeling kleineondernemersregeling (KOR) doorgevoerd

 

Btw-ondernemers met een jaaromzet lager dan € 20.000,- kunnen gebruik maken van de kleineondernemersregeling door zich aan te melden bij de belastingdienst. Over de door de ondernemer verrichte leveringen en diensten is dan geen btw verschuldigd en hoeft dan ook geen btw-aangifte gedaan te worden. Het is dan wel zo dat de ondernemer dan ook geen recht meer heeft op btw aftrek. Ondernemers die kiezen voor de kleineondernemingsregeling, zijn hier minimaal drie jaar aan gebonden.

 

Versoepeling

Onlangs heeft het ministerie van Financiën het besluit goedgekeurd dat btw-ondernemers met een jaaromzet tot maximaal € 1.800,- de kleineondernemersregeling voor de btw mogen toepassen zonder dit te hoeven melden aan de belastingdienst. Ook zijn zij niet meer gebonden aan de minimale periode van drie jaar of aan een wederopzegging van de regeling. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. 

 

Let op: het is niet altijd interessant om de KOR aan te vragen. Laat u informeren door ons administratiekantoor te Veldhoven.