#

Willekeurige afschrijving startende ondernemer

Willekeurige afschrijving startende ondernemer

 

De willekeurige afschrijving voor startende ondernemers is bedoeld voor ondernemers die recht hebben op de startersaftrek. U kunt per kalenderjaar afschrijven over een maximaal willekeurig investeringsbedrag van € 328.721,- . 

 

Onafhankelijk van de werkelijke levensduur, bepaalt u als ondernemer zelf welk deel van een bedrijfsmiddel u in een boekjaar afschrijft. U kunt er dus ook voor kiezen om een bepaald bedrijfsmiddel in één jaar af te schrijven. Normaal gesproken zou u van een vast percentage per jaar moeten uitgaan. Door de willekeurige afschrijving kunt u de te betalen inkomstenbelasting in een betreffend jaar beïnvloeden, doordat de afschrijvingskosten ten laste komen van de winst.

 

Let op:

  • De willekeurige afschrijving geldt alleen voor bedrijfsmiddelen die u kocht in de jaren dat u startersaftrek kon krijgen of in het aanloopjaar.

  • De willekeurige afschrijving geldt niet voor bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.