btw-verleggen-op-factuur.jpg

BTW verleggen

BTW verleggen

 

Als u goederen levert of diensten verricht, bent u als ondernemer daarover in principe BTW verschuldigd. In sommige gevallen dient de afnemer van het product of de dienst echter de BTW aan te geven en af te dragen aan de Belastingdienst. In dit geval verlegt u de BTW naar de afnemer.

 

Indien uw afnemer over een BTW-identificatienummer beschikt en u één van de volgende prestaties verricht,

bent u verplicht de BTW te verleggen naar de afnemer:

  • Leveringen en diensten bij onderaanneming en uitlening van personeel in de bouw, de scheepsbouw, demetaalconstructie.
  • Leveringen van onroerende zaken waarbij de verkoper en de koper hebben gekozen voor belaste levering.
  • Levering en bewerking van afvalstoffen.
  • Levering van beleggingsgoud.
  • Overdracht van broeikasgasemissierechten.
  • Levering tot executie van zekerheid.
  • Verlegging bij mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets en laptops als de totale waarde per order € 10.000,- of meer bedraagt (exclusief BTW).
  • Verlegging bij telecommunicatiedienst.

 

Als u de BTW niet naar een afnemer verlegt, terwijl dit wel moet, kan dit een boete van de Belastingdienst opleveren tot wel € 5.514,-. Als u de BTW verlegt, terwijl dit niet moest, kunt u een naheffingsaanslag (met eventueel een boete) opgelegd krijgen, omdat u dan te weinig BTW heeft afgedragen.

 

Als u als afnemer de BTW aftrekt die op de verkoopfactuur in rekening is gebracht, kan de Belastingdienst de BTW-aftrek verbieden. Ook als de BTW ten onrechte naar u is verlegd, kan de Belastingdienst u het recht op BTW-aftrek van de verlegde BTW weigeren.

 

Het is dus belangrijk goed op te letten met de verleggingsregeling! Voor vragen kunt u terecht bij ons administratiekantoor te Veldhoven.