#

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 

Per 1 januari 2020 treedt de wet arbeidsmarkt in balans in werking (WAB). Hiermee gaat de ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten weer gelden zoals dat in het verleden gold. Op dit moment is de regelgeving zo dat men 3 arbeidsovereenkomsten mag aangaan binnen 24 maanden, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Per 1 januari 2020 gaat deze ketenbepaling van 2 jaar naar 3 jaar. 

 

Er is op deze wet geen overgangsregeling van toepassing. De nieuwe ketenbepaling is dan ook direct van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2020 voortduren. 

 

Voor vragen over de Wet Arbeidsmarkt kunt u terecht bij de loonadministratie Veldhoven.