#

Gebruikelijk loon blijft € 45.000,-

 

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder/dga die ook werkt voor de bv blijft in 2019
€ 45.000,-. Een lager gebruikelijk loon kan wel, maar dan moet u aannemelijk maken dat het lagere loon gebruikelijk is bij de meest vergelijkbare dienstbetrekkingen zonder aanmerkelijk belang. Wanneer het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder niet hoger is dan € 5.000,- hoeft de bv geen rekening te houden met de loonheffing.

 

Wanneer hij wel loon krijgt (ook al is dit minder dan € 5.000,-) moet de bv er wel loonheffing over inhouden.

Voor een startende onderneming geldt dat deze tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan als het betalen van het gebruikelijk loon nog niet te betalen is. Dit mag maximaal 3 jaar. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat aansluit bij het aantal uren dat de dga werkt.