proefplaatsing-uwv.jpg

Proefplaatsing

Proefplaatsing

 

Als u niet zeker weet of iemand geschikt is voor een functie, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een handicap, kunt u gebruik maken van de zogenaamde proefplaatsing.

 

Een proefplaatsing is bedoeld om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te vergroten. Voorwaarde voor het aangaan van een proefplaatsing is dat u de uitkeringsgerechtigde bij goed functioneren aansluitend een dienstverband van minimaal zes maanden moet aanbieden. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden.

 

Tijdens de proefplaatsing hoeft u geen loon te betalen. Voor een proefplaatsing is toestemming van het UWV nodig. Het UWV beoordeelt hoe lang de proefplaatsing ingezet kan worden. De werknemer werkt twee maanden met behoud van zijn uitkering. Als u de werknemer aanneemt na de proefplaatsing, mag u geen proeftijd afspreken. Indien u een langere proefperiode dan twee maanden wenst, kunt u dit aanvragen bij het UWV.

 

AD-Vi loonadministratie kan u informeren over de mogelijkheden van een proefplaatsing.