#

Tegemoetkoming werknemers laag loon

 

 

U kunt tegemoetkoming in de loonkosten krijgen wanneer u werknemers in dienst heeft met een laag loon. Het zogenaamde lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV van 2018 wordt dit jaar uit betaald.


Het LIV geldt voor een werknemer die:

  • Een gemiddeld uurloon heeft van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon.
  • Tenminste 1.248 uren verloond is;
  • De AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.


In 2019 gelden de volgende bedragen:

  • Voor werknemers met een uurloon van tenminste € 10,05 en niet meer dan € 11,07 ontvangt u € 1,01 per uur. Dit kan maximaal € 2.000,- per werknemer per jaar worden.
  • Voor werknemers met een gemiddeld uurloon van meer dan € 11,08 maar niet meer dan € 12,58 krijgt u € 0,51 per uur. Dit kan oplopen tot maximaal € 1.000,- per werknemer per jaar.


Deze voordelen zijn een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden, scholingsbelemmerden en mensen met een arbeidsbeperking en herplaatsing van deze laatste groep.


Voor de oudere en de arbeidsgehandicapte werknemer kunt u maximaal € 6.000,- krijgen. Voor de andere mensen die in deze groep vallen kunt u maximaal € 2.000,- ontvangen.