#

Wet DBA

De wet DBA geldt vanaf 1 mei 2016. De regels van deze wet zijn erg onduidelijk waardoor handhaving van deze wet uitgesteld is tot juli 2018. Dit houdt in dat de Belastingdienst bij een controle op naleving van deze wet het verleden niet corrigeert, tenzij er sprake is van opzet.

 

Inmiddels is er nog steeds veel onduidelijkheid over deze wet en verleent de minister van Sociale Zaken uitstel van handhaving tot in ieder geval 1 januari 2020. Wel kan de Belastingdienst in meer gevallen ingrijpen vanaf 1 juli 2018. Alleen wanneer er om andere redenen een controle uitgevoerd wordt kan de Belastingdienst ook op dit punt controleren.  

 

Na 1 juli 2018 mag de belastingdienst ingrijpen indien er aan alle drie de onderstaande eisen (naast elkaar) wordt voldaan; 

 

  • Indien er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking in de visie van de Belastingdienst.
  • Indien er sprake is van evidente schijnzelfstandigheid. (Hoe deze norm gelezen dient te   worden is momenteel nog onduidelijk.)
  • Indien er sprake is van opzettelijke schijnzelfstandigheid. Dit geldt wanneer beide partijen zich bewust moeten zijn geweest dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid.