Advies ZZP.jpg

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek voor ondernemers

 

Als ondernemer kunt u extra aftrek krijgen. Hieronder valt ook de zelfstandigenaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u ondernemer zijn en voldoen aan het urencriterium. U dient ten minste 1.225 uren te besteden aan uw onderneming. Hiernaast geldt dat u meer tijd aan uw onderneming moet besteden dan aan andere werkzaamheden. Als u in één van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was, hoeft u aan de laatste voorwaarde niet te voldoen. De aftrek bedraagt in 2021 € 6.670,-. Alleen als u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, geldt de aftrek. Als u deze leeftijd wel bereikt, komt u in aanmerking voor de helft van de aftrek.

 

Tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360,- per jaar worden verlaagd, in 2028 met € 390,- en de jaren hierna met € 110,- tot het moment dat deze in 2036 € 3.240,- bedraagt.

 

Startersaftrek startende ondernemer (zzp)
Als u een startende ondernemer bent, kunt u hogere zelfstandigenaftrek krijgen. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:
- U komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
- U was geen ondernemer in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren.
- U heeft in de vijf voorafgaande jaren niet meer dan twee maal de zelfstandigenaftrek
geclaimd.
 

Deze startersaftrek bedraagt in 2021 € 2.123,- en wordt opgeteld bij de zelfstandigenaftrek.

 

Startende ondernemers mogen de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander
inkomsten in box 1.

 

Meewerkaftrek (meewerkende partner)
Als uw partner werkzaam is in uw onderneming, kunt u ook gebruik maken van de meewerkaftrek. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
- U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.
- Uw fiscale partner werkt 525 uur of meer zonder vergoeding in uw onderneming of de vergoeding die u voor de werkzaamheden betaalt is minder dan € 5.000,-.

 

De hoogte van de meewerkaftrek is een percentage van de winst. De meewerkaftrek is geen salaris
voor uw fiscale partner.


0-525 uur: 0%
525-875 uur: 1,25%
875-1.225 uur: 2 %
1.225-1.750 uur: 3 %
Meer dan 1.750 uur: 4 %