Loonadministratie Veldhoven.jpg

Bijtelling voor privégebruik bestelauto

Bijtelling voor privégebruik bestelauto

 

Ook voor het rijden in een bestelauto geldt een bijtelling voor privégebruik. Indien uw werknemer niet privé rijdt met de bestelauto, dan zijn er meerdere mogelijkheden om de bijtelling niet toe te hoeven passen.

 

Er kan een Verklaring geen privégebruik aangevraagd worden bij de belastingdienst. Wel dient uw werknemer dan nog wel een sluitende kilometeradministratie bij te houden.

 

Ook is het mogelijk om geen privégebruik aan te tonen door middel van een kilometeradministratie. U kunt een eenvoudige sluitende kilometeradministratie bijhouden, waarbij aangetoond kan worden dat er op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto wordt gereden.

 

Als werkgever kunt u ook aantonen dat er geen mogelijkheid tot gebruik van de bestelauto buiten werktijd is. Bijvoorbeeld omdat de bestelauto op een (afgesloten) bedrijfsterrein blijft.

 

Daarnaast kunt u als werkgever een verbod op privégebruik schriftelijk overeenkomen. Hier stelt u ook een sanctie tegenover als het verbod wordt overtreden. Op naleving van het verbod dient te worden toegezien.

 

Indien een bestelauto door meerdere werknemers doorlopend afwisselend wordt gebruik, kunt u ervoor kiezen de eindheffing toe te passen op het voordeel van het privégebruik. Per jaar gaat het dan om een vast bedrag van € 300,- per bestelauto in doorlopend afwisselend gebruik.

 

Indien de bestelauto enkel geschikt is voor vervoer van goederen, omdat er bijvoorbeeld geen bijrijdersstoel aanwezig is en ook niet simpel terug te plaatsen is, is de auto enkel geschikt voor goederenvervoer. Dit kan ook zo zijn als de auto smerig is.

 

Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor het aanvragen van een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Als een auto 100% zakelijk wordt gebruikt, kunt u bij de belastingdienst een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ aanvragen. Er hoeft dan ook geen kilometerregistratie bijgehouden te worden.

 

Heeft u vragen over de bijtelling van een bestelauto van een werknemer, neem dan contact op met ons loonadministratiekantoor in Veldhoven.