NOAB

Ons kantoor is aangesloten bij de NOAB. Waarom zou u gebruik maken van een NOAB-kantoor? Een NOAB-kantoor zorgt in de eerste plaats voor een solide administratie van uw bedrijf en uw fiscale zaken. Maar een NOAB-lid is ook:

 

de financieel manager die de financieringsaanvraag verzorgt, de subsidiëring regelt en de kostprijsberekeningen maakt;
de personeelsdeskundige die de loonadministratie voert en helpt met het vaststellen van de juiste beloning;
de inkoper van specialistische kennis die de vraag helder formuleert, waardoor onnodig dure adviesuren worden vermeden en de adviseur die optreedt bij beleidsbeslissingen en organisatievraagstukken.

 

Het inschakelen van een NOAB-lid heeft dan ook belangrijke voordelen voor ondernemers:

 

1. Kwaliteit van dienstverlening en advies

NOAB-leden vinden kwaliteit belangrijk. De reglementen van NOAB zorgen ervoor dat leden alleen lid kunnen blijven, wanneer zij hun kwaliteit en vakkennis bijhouden. Dat moet ook, omdat ieder lid elke 5 jaar wordt onderworpen aan een herkwalificatie.

 

2. Up-to-date kennis van zaken

NOAB-leden zijn verplicht om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende wet- en regelgeving, door permanent opleidingen te volgen. Hierdoor is hun advies altijd actueel.

 

3. Laagdrempelig en oplossingsgericht

NOAB-leden kennen de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. NOAB-leden zijn zelf ondernemer en spreken de taal van hun klanten. Hun vakkundigheid is gekoppeld aan ondernemerszin en dat betekent dat klanten geen hoge drempels hoeven te nemen en dat er binnen NOAB-kantoren geen van negen-tot-vijf-cultuur bestaat.

 

NOAB-kantoren werken oplossingsgericht. Dat gebeurt niet vanuit de pretentie, dat zij altijd en voor alles pasklare oplossingen uit hun mouwen schudden. In voorkomende gevallen kunnen de kantoren een beroep doen op specialisten. Deze gespecialiseerde vakmensen, die binnen de NOAB
Adviesgroep verenigd zijn, kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het oplossen van problemen. In de NOAB Adviesgroep werken fiscalisten, accountants, advocaten en arbeidsdeskundigen.

 

4. Garantie

De NOAB Beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij de leden hoog in het vaandel staat. NOAB-leden verlenen hun diensten conform de NOAB-voorwaarden (leverings- en uitvoeringsvoorwaarden). Bij problemen kan een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling
of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast heeft elk NOAB-lid verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zodat de cliënt schadeloos gesteld kan worden indien de fout verwijtbaar is.

 

5. Klaar voor de toekomst

NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. NOAB-kantoren zijn daardoor klaar voor de toekomst.

 

 

Bekijk hier de leveringsvoorwaarden van NOAB