Schenken.jpg

Schenken bij leven is belasting besparen

Schenken bij leven is belasting besparen

 

‘Estate planning’ is uw vermogen op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier over te dragen aan erfgenamen. Een onderdeel van estate planning is schenken.

 

Over nagelaten vermogen betalen erfgenamen erfbelasting. Door vermogen over te dragen door te schenken, betalen de erfgenamen minder belasting. Er gelden dan verschillende vrijstellingen en tarieven.

 

Met een schenkingsplan kan vermogen bij leven geleidelijk en gestructureerd overgaan naar toekomstige erfgenamen. Er kan jaarlijks optimaal gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen door onbelast schenkingen doen.

 

Door schenking op papier kan men nog wel de beschikking wilt houden over het vermogen. Dit wordt ook wel een schenking onder schuldigerkenning genoemd. Een deel van het vermogen wordt overgedragen zonder dat het bedrag daadwerkelijk wordt uitbetaald. Voorwaarden voor een schenking op papier:

  • De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.

  • Een marktconforme rente vaststellen (jaarlijks minstens 6%).

  • De rente daadwerkelijk en aantoonbaar betalen.

De ontvanger van de schenking op papier krijgt een vordering op de schenker. Deze valt in box 3 van de inkomstenbelasting.

 

Naast schenken op papier is er ook de mogelijkheid om zeggenschap te behouden en te schenken door het certificeren van aandelen. Hiervoor wordt dan een stichting administratiekantoor (STAK) opgericht. Bij de certificering van aandelen is geen schenkbelasting verschuldigd. Met behulp van een schenkingsplan kunnen de certificaten fiscaal voordelig worden geschonken aan uw erfgenamen.

 

Voor de schenkbelasting gelden de volgende vrijstellingen (2023):

  • € 2.418,- belastingvrij, bijvoorbeeld aan uw partner en uw kleinkinderen.

  • € 6.035,- belastingvrij per kind. Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunt u eenmalig € 28.947,- belastingvrij schenken. Ten behoeve van een studie kunt u eenmalig € 60.298,- belastingvrij schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.