Kerstpakket.jpg

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

 

Veel bedrijven maken niet volledig gebruik van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. U kunt bijvoorbeeld ook de kerstpakketten voor uw werknemers in de vrije ruimte onderbrengen. 

 

Hogere vrije ruimte in 2023
Als werkgever kunt u over de waarde van het jaarlijkse kerstpakket (inclusief btw) 80% eindheffing betalen of u kunt de waarde van het kerstpakket bij uw werknemers met loonbelasting belasten. Ook is het mogelijkheid gebruik te maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In 2023 is de vrije ruimte in de eerste schijf (tot € 400.000,- loon) 3%. Dit is een tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in 2023 en geldt alleen in 2023. Vanaf 2024 geldt een percentage van 1,92%.

 

Kerstpakketten
Als u een kerstpakket aan uw werknemers geeft, vallen de kosten daarvan in de vrije ruimte. Het is raadzaam om een inschatting te maken van de in 2023 nog beschikbare vrije ruimte. Hiervoor kunt u alle vergoedingen en verstrekkingen die u in 2023 in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen, exclusief de kerstpakketten, bij elkaar optellen. Denk hierbij aan een personeelsfeest, fiets van de zaak, etc. Als het totaal van deze vergoedingen en verstrekkingen kleiner is dan uw vrije ruimte, kunt u het verschil bijvoorbeeld nog gebruiken voor de kerstpakketten.

 

De btw die u betaalt over kerstpakketten is niet altijd aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van € 227,- (exclusief btw) per ontvanger per boekjaar. Zijn uw jaarlijkse uitgaven aan personeelsvoorzieningen niet meer dan dit bedrag, dan mag u de btw hierover aftrekken. Komt u boven het maximum, dan kunt u de btw als kostenpost opvoeren.

 

Voor vragen over de vrije ruimte, kunt u contact opnemen met de loonadministratie van ons administratiekantoor te Veldhoven.