RI-E.jpg

RI&E

RI&E

Op dit moment worden er meer controles gedaan door de inspectie SZW. Het aantal arbeidsongevallen is vorig jaar opnieuw gestegen. Een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn dat steeds meer dan de helft van de bedrijven geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft. 

 

Bedrijven die daarbij geen RI&E kunnen laten zien krijgen een boete. 

 

Heeft u al een RI&E voor uw onderneming? Indien u personeel heeft, dient u zorg te dragen dat de personeelsadministratie op orde is, en u beschikt over een RI&E.

 

Heeft u vragen of wilt u uw personeelsadministratie uitbesteden? Neem dan contact op met ons administratiekantoor.