BTW.jpg

Facturen en de BTW

Facturen en de BTW

 

Als ondernemer heeft u te maken met de regelgeving van de omzetbelasting. Binnen de omzetbelasting zijn er regels van toepassing waaraan een factuur moet voldoen.

 

Facturen die u verstuurd dienen de volgende gegevens te bevatten:

- De factuurdatum.

- Bij verkoopfacturen moet een opeenvolgend factuurnummer worden toegepast.

- Het BTW identificatienummer van de leverancier.

- Het BTW identificatienummer van de afnemer bij een verleggingsregeling of intracommunautaire levering.

- De volledige NAW-gegevens van de leverancier en de afnemer.

- De hoeveelheid en een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen/diensten.

- De datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden.

- Maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief BTW en de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen, als die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen.

- Het toegepaste BTW-tarief.

- Het te betalen BTW-bedrag.

- De vermelding ‘BTW verlegd’, indien van toepassing.

- Als er sprake is van een fiscale eenheid BTW wordt op de factuur geen BTW vermeld, vermeld dan ‘geen BTW vanwege fiscale eenheid BTW’.

 

Naast bovengenoemde regels zijn er nog een aantal vereisten voor de omzetbelasting in specifieke situaties.

 

Ook is men verplicht op facturen te vermelden:

- KvK-nummer.

- Bankrekeningnummer.

 

Om de betaalde BTW te kunnen verrekenen via de vooraftrek omzetbelasting, kan bij een fout in de facturen de Belastingdienst de aftrek weigeren.

 

Voldoet een factuur niet? Vraag dan direct om een juiste factuur bij de leverancier.

​​​​​