Werkkleding.jpg

Werkkleding

Werkkleding

 

Als uw werknemers werkkleding dragen, kan dit aangemerkt worden als fiscale werkkleding. Om de werkkleding onbelast ter beschikking te kunnen stellen, dient deze wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 

  • De kleding moet voor 90% of meer uitsluitend geschikt zijn om tijdens het werk te dragen. Denk bijvoorbeeld aan een werkoverall of een laboratoriumjas.

  • Als de kleding ook buiten het werk te dragen is, kan er toch sprake zijn van werkkleding door de logo-eis. Per kledingstuk dient er voor 70 cm2 aan logo’s aanwezig te zijn. Let op, er is echter geen sprake van onbelaste werkkleding als uw organisatie bijvoorbeeld t-shirts die wel voldoen aan de logo-eis beschikbaar stelt voor werknemers die bijvoorbeeld deelnemen aan een (sport)evenement om uw naamsbekendheid te vergroten.

  • De werkkleding moet aantoonbaar op de werkplek achterblijven.

  • Onder bepaalde voorwaarden kunt u op grond van de Arbowet ook onbelast bepaalde kleding en accessoires aan werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen, zoals beschermende kleding, schoenen of veiligheidsbril. U dient dan een arboplan te hebben en de kleding of accessoires dienen in redelijkheid bij het arboplan te passen. Tevens dient de werknemer de kleding of accessoires voornamelijk tijdens werktijd te dragen en de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

  • De reinigingskosten voor de onbelaste werkkleding kunt u tevens onbelast vergoeden.