#

Belastingrente Vennootschapsbelasting

Belastingrente Vennootschapsbelasting (VPB)

 

Heeft u in 2022 positieve resultaten gedraaid in uw BV, maar heeft u hier nog geen belasting over
betaald? Dan kan het raadzaam zijn om alvast een voorlopige aanslag aan te vragen.

 

Per 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting (VPB) verhoogd naar 8% in
plaats van 4%.

 

U betaalt belastingrente als de Belastingdienst een aanslag te laat kan vaststellen omdat de aangifte
later is ingediend of als de voorlopige aanslag te laag is geweest.

 

Indien de voorlopige aanslag vóór 1 mei van het jaar volgend op het boekjaar is aangevraagd of
aangepast en de Belastingdienst deze zonder wijzigingen overneemt, is er geen belastingrente
verschuldigd.

 

Wilt u een voorlopige aanslag aanvragen, of heeft u vragen, neem dan contact op met ons
administratiekantoor te Veldhoven.