salarisadministratie-loonadvies.jpg

Hoge ww-premie voor flexwerkers

Hoge ww-premie voor flexwerkers

 

Voor flexwerkers geldt een hogere ww-tarief. Werkt u veel met flexwerkers, dan gaat u meer ww-premies betalen. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans. De ww-premie wordt bepaald naar aard van de arbeidsovereenkomst.

 

De Wet Arbeidsmarkt in balans moet vaste arbeidscontracten aantrekkelijker maker. Voor werknemers met een vast contract betaalt u een lagere ww-premie, en voor flexwerkers een hoge ww-premie. Voor flexibele contracten komt de ww-premie 5% hoger te liggen dan voor de vaste contracten.

 

Flexibele contracten hebben natuurlijk een hoger risico op werkeloosheid en hiervoor dient een werkgever te gaan betalen.

De voorwaarden van het contract om een lagere ww-premie af te dragen zijn”

  • Er moet sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst,

  • Het contract moet voor onbepaalde tijd zijn 

  • En er mag geen sprake zijn van een oproepcontract.

 

Personeel en organisatie

In feite bent u dus duurder uit met flexibele werknemers. U dient dus goed de lange termijn risico’s van uw personeel en organisatie in kaart te brengen om een goede keuze te maken. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij met een tijdelijk contract toch een lage premie betaalt kan worden. Dit betreffen tijdelijke contracten voor jongeren onder de 21 jaar en die dan niet meer dan 12 uur per week werken. De uitzondering is ook van toepassing op BBL-ers.

 

Let op, want in sommige situaties zal zelfs met terugwerkende kracht de lage premie bij vaste arbeidsovereenkomsten worden herzien.

Dit is het geval bij beeindiging van een dienstverband binnen 2 maanden, in feite de proeftijd, ofwel indien u werknemers structureel meer uren (30% of meer) laat werken dan overeengekomen is in het contract.